Právny dodatok

Obsah katalógu a internetových stránok je duševným vlastníctvom spoločnosti WAREX, spol. s r. o., a môže s ním byť nakladané iba v súlade so zákonom č. 121/2000 Zb. o práve autorskom. Všetky zásahy do obsahu a podstaty internetových stránok či akékoľvek úpravy návrhov, kopírovanie aj čiastočné komerčné využitie zobrazených údajov bez vedomia a súhlasu WAREX, spol. s r. o., sú považované za hrubé porušenie práv chránených vyššie uvedeným autorským zákonom.

Osobné údaje získané v rámci prihlasovacích formulárov (priezvisko, krstné meno, e-mail atď.) sú nevyhnutné pre vybavovanie vašich žiadostí a otázok. Slúžia spoločnosti WAREX, spol. s r. o., na informatívne účely. Spoločnosť sa zaväzuje, že akékoľvek zhromaždené údaje nepoužije ani čiastočne na akékoľvek komerčné účely bez toho, aby vás o tejto skutočnosti najprv informovala. Tieto informácie sú dôverné a uchováva ich spoločnosť WAREX, spol. s r. o. V súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov máte právo prístupu a opravy akýchkoľvek údajov, ktoré sa vás týkajú, ak sa spojíte s nami prostredníctvom nášho kontaktného formulára v sekcii Napíšte nám alebo na nasledujúcej poštovej adrese: WAREX, spol. s r. o., Na Radosti 184, 155 21 Praha 5 – Zličín.

 

Radi by ste získali viac informácií?

Zadajte dopyt Stiahnuť katalóg Listovať katalógom
Centrála Praha
   +420 234 720 308
Montované stavby a GD Praha
   +420 234 720 311, 312
Oceľové konštrukcie Javorník
   +420 584 411 884, 939
Výrobný závod Javorník
   +420 584 440 216
Kontaktovať

Warex aktuality

7.7.2015

Staviame prístavbu oceľové haly s prístavbou jednopodlažný kancelárie.

Hrubá stavba prístavby montážnej oceľovej haly v Průhoniciach ...
1.7.2015

Zmena v organizačnej štruktúre spoločnosti WAREX spol. s r.o.

Spoločnosť má od 1.7.2015 druhého konateľa.

archív aktualít